D.O.O. "EKOMETAL-KOMERC"
  Milutina Subotina BB
  23000 Zrenjanin

  Tel/Fax.:
023/561-320
  Mob:
063/585-008
  
  Email:
ekometalzrrosic@gmail.com
  Web:
www.ekometal-komerc.com

  Preduzeće "EKOMETAL-KOMERC" bavi se:

  - Primarnom preradom i otkupom sekundarnih sirovina
  - Proizvodnjom, trgovinom i uslugama.